Родная литература (тувинская) 7 класс

ДатаТемаСсылкаДом задание
01.10«Бокту-Кириш, Бора-Шээлей». Тоолдун тыва улустун аас чогаалында онзагай туружу. Тоолдун сайгарылгалыг номчулгазыТоолдун планын бижиир
02.10«Адыган ашак», «Мун кара хойлуг Бумбаадай»Тоолдарны тып номчуур
08.10Маадырлыг тоолдар дугайында билигконспект
09.10В.Серен-оол «Кан-кыс» деп тоол2 эгезин номчуур
15.10В.Серен-оол «Кан-кыс» деп тоолдун соолгу эгелериЧогаадыгга белеткенир
16.10Чогаадыг «Кан-кыс биле Бора-Шээлей — маадырлар»тоолдун утказын чугаалаар
22.10Маадырлыг тоолдарга катаптаашкынТоолдар номчуур
23.10М.Кенин-Лопсан «Хайыралыг Калчан-Шилги»«Холу чадагай ирей», «Шоодайлаткан кулун», «Аяк суттун ачызы» деп эгелерни номчуур