Родная литература (тувинская) 8 класс

ДатаТемаСсылкаДом задание
11.11Чогаадыг-тоожуушкун «Тараа — амыдыралдын дозу»Тараанын хевирлерин бижиир
12.11Композиция болгаш сюжет дугайында билигКонспектилээр
18.11А.Уержаа «Ажыл»Шулукту доктаадыр
19.11В.Кок-оол «Самбажык»Шииде кол проблемниг айтырыгны тодарадыр