Родной язык (тувинский) 9 класс

ДатаТемассылкаДом задание
06.10Хой кезектерлиг нарын домактар дугайында билиг. Хой кезектерлиг ЧПНДмергежилге 44
07.10Хой тайылбыр домактарлыг ЧКНДДурумде чижектерни бижиир, схемалаар
13.10Хой кезектерлиг чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактара.141-142-де дурумну номчуур, домактарны схемалаар
14.10Хой кезектерлиг нарын домактарга катаптаашкынМергежилге 61
20.10Хыналда дитктант «Изиг-Суг аржааныДурумнер катаптааар
21.10Стилистика. Ниити билиглер. Ном стили. Чугаалажыр стиль.Мергежилге 66
10.11Стиль талазы-биле нейтралдыг состер, хевирлер, домактарМергежилге 68
11.11Эртем стили. Публицистика стилиСозуглел-биле ажыл
17.11Албан-херек стили.Чечен чогаал стилиБилдириишкин бижиир
18.11Созуглелдернин стильдерин тодарадырыСтиль бурузунге тааржыр чижектер тывар