Родная литература (тувинская) 9 класс

ДатаТемассылкаДом задание
08.10«Донгур-оол» деп шии. Шиинин дылы, уран-чечниа.115-те монорлогту доктаадыр
09.10Шииге катаптаашкын. Хыналда ажылХыналда ажылды кылыр
15.10Чогаадыг «Донгур-оолга мээн сумем»Чогаадыгны бижиир
16.10Комедия дугайында билигконспектилээр
22.10Б.Д.Ховенмей «Аныяк Биче-оол»Биче-оолдун портредин бижиир
23.10Л.Б.Чадамба «Салым-угаан»Шулукту доктаадыр
12.11Л.Б.Чадамба «Кежээ»Айтырыгларга харыылаар
13.11Орхон-Енисей бижиктериАржаан базырыынын дугайында реферат кылыр
19.11Култегинге тураскааткан биче бижикБилге каганнын овур-хевирин бижиир
20.11Ю.Кюнзегеш «Означенное суурдан тывылган тураскаал», А.Даржай «Бурунгунун изи-биле»Бирээзин доктаадыр