Тувинская литература 11 класс

ДатаТемаСсылкаДом. задание
20.10«Куда» деп шулуглел болгаш амгы уе1-2 эгелер
21.10Шулугледин баштайгы эгелериКол маадырларга характеристика